Potvrzení účasti

 •  
  Titul, jméno a příjmení:
 •  
  Organizace:
 •  
  Poštovní adresa:
 •  
  Stát:
 •  
  Telefon:
 •  
  E-mail:
 •  
  Odesláním vyjadřujete souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů sdružením Jihočeské matky po dobu neurčitou za účelem poskytování environmentální výchovy, vzdělání, osvěty a poradenství a jejich evidence. Veškeré osobní údaje jsou poskytovány dobrovolně. Každý má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, doplnění, blokování nebo likvidaci, jakož i další práva, která stanovuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Orgánem provádějícím dozor nad dodržováním zákona je Úřad na ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
 •