od 9.30 Prezence
10.00–10.15 ZahájeníRudi Anschober, radní vlády spolkové země Horní Rakousy; Dalibor Stráský, pověřenec vlády Horních Rakous pro otázky jaderných zařízení
10.15–10.35 Problém jaderného odpadu – v čem jsou rizika, jaké jsou možnosti řešení a jaká je realita ve světěJan Haverkamp, odborný konzultant na jadernou energetiku Greenpeace Central and Eastern Europe
10.35–11.00 Rizika při umisťování hlubinných úložišť – Roman Lahodynsky, emeritní vedoucí vědecký pracovník a přednášející oboru Geologická rizika na Ústavu bezpečnostních věd Vysoké školy přírodních zdrojů a přírodních věd (BOKU) ve Vídni
   

TEMATICKÝ BLOK I. Čemu pomohla evropská směrnice o jaderných odpadech?

11.00–11.20 Shrnutí prvních výsledků ze zpráv jednotlivých členských států – Borislava Batandjieva-Metcalf, vedoucí strategií odboru „Technologie v jaderné energetice, jaderný odpad a odstavování zdrojů“ DG Energy Evropské komise
11.20–11.40 Čemu naopak evropská směrnice nepomohla? Jak reálné je společné hlubinné úložiště pro více zemí v Evropě? – Gabriele Mraz, expertka pracující pro Österreichisches Ökologie-Institut Vídeň
11.40–12.00 Diskuse
12.00–12.20 Přestávka
   

TEMATICKÝ BLOK II. Kam s českým jaderným odpadem?

12.20–12.35 Na koho ten úděl padne?Edvard Sequens, energetický konzultant Calla – Sdružení pro záchranu prostředí
12.35–12.50 Český stát proti obcímPetr Nohava, starosta Pluhova Žďáru a mluvčí Platformy proti hlubinnému úložišti
12.50–13.10 Diskuse
13.10–14.00 Přestávka na oběd
   
14.00–14.30 Německý restart při hledání míst pro uložení jaderného odpaduMichael Sailer, Berlín, expert v oblasti jaderné bezpečnosti a nakládání s odpady; ředitel Öko-Institut e.V., člen bývalé Komise pro jaderný odpad Německého spolkového sněmu a Spolkové rady
   

TEMATICKÝ BLOK III. Kritéria výběru místa pro úložiště

14.30–15.00 Výstupy srovnávací analýzy kritérií pro výběr lokality hlubinného úložiště v ČR v mezinárodním kontextu Veronika Ustohalová , vědecká pracovnice oddělení jaderná technika a bezpečnost zařízení se specializací radiační ochrana, radioekologie a ukládání radioaktivních odpadů, Öko-Institut e.V. Darmstadt
15.00–15.15 Český plán na způsob využití kritérií výběruMatěj Machek, vědecký pracovník oddělení tektoniky a geodynamiky Geofyzikálního ústavu Akademie věd ČR
15.15–15.30 Diskuse
   
15.30–16.00 Může být Skandinávie příkladem pro Českou republiku?Johan Swahn, ředitel MKG, the Swedish NGO Office for Nuclear Waste Review
16.00–16.30 Krátké příspěvky účastníků a účastnic konference o situaci při vyhledávání úložiště v dalších zemích
16.30 Ukončení konference
 
Konferencí provází Dan Moravec.
» Pozvánka ke stažení.