Česká republika, stejně jako další země, které se rozhodly vyrábět elektřinu v jaderných reaktorech, se potýká s problémem – kam s vyhořelým jaderným palivem. Sny o znovuvyužití jako suroviny se rozplynuly a každý rok proto na světě přibývají tisíce tun tohoto vysoce nebezpečného odpadu, který musí zůstat bezpečně izolován od biosféry po další statisíce let. Ale kdo by chtěl takového „souseda“? Přístupy různých zemí v Evropě k hledání řešení se liší. V České republice aktuálně kulminuje dlouho trvající spor mezi státními úřady a vybranými samosprávami a zodpovědná Správa úložišť radioaktivních odpadů hodlá letos vybrat čtyři lokality pro podrobné geologické průzkumy. Upřednostní při tom souhlasný přístup vedení obcí anebo geologickou vhodnost a tedy bezpečnost? A co když se ideální místo nenajde? 

Cílem mezinárodní konference NEC 2018 „Jaderný odpad – nechtěné dědictví jaderné energetiky“ je za účasti zahraničních i českých expertů diskutovat možnosti nalezení řešení problému jaderného odpadu, aniž by byla omezena práva obyvatel účinně hájit zájmy své i budoucích generací. 

 

Aktuálně:

15. března 2018 – V předvečer konference  se můžete zúčastnit workshopu "Uchování vědomostí o úložištích jaderného odpadu". Koná se 10. dubna od 16 do 18 hodin v Domě světla v Praze a vystoupí na ní Gabriele Mraz z Rakouského ekologického institutu a David Reinberger z vídeňského úřadu ombudsmana pro ochranu životního prostředí. Workshop bude veden anglicky a je nutné se registrovat. Podrobnosti v pozvánce.

23. února 2018 – Registrujte se na konferenci již dnes. Svou účast, prosíme, potvrďte nejpozději do 4. dubna. Vstup je zdarma. Zváni jsou představitelé a představitelky Senátu, Poslanecké sněmovny, veřejné správy, médií, energetické sféry, ekologických organizací a další zájemci a zájemkyně. Pozvánka ke stažení.